RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
Per  dur a terme correctament el servei de neteja, es disposa de tres màquines agranadores d'alta velocitat i una de
mitja  càrrega. Aquesta darrera  serà substituïda per una d'alta velocitat per tal de millorar la qualitat de la tasca. Es
compta amb  una màquina d’aigua a pressió per a l’aigualeix de carrers per a vianants, i de màquines bufadores
com a suport a les màquines agranadores.

El servei prestat per SEMDESA consisteix en:
·  Neteja ordinària de totes les vies públiques del municipi de Santanyí, bé de forma mecànica o manual,
segons les seves característiques, incloent les parts centrals dels passejos, les voravies i les separacions
centrals.
·  Recollida de fulles, especialment a la tardor.
Aquest servei es realitza en tres sectors del terme municipal:
·  Sector I.- Portopetro, Cala Egos, Cala d’Or (subdividit en tres sectors: centre o de vianants, zona església i
zona Cala Ferrera) i Cala Mondragó.
·  Sector II i III.- Santanyí, Cala Santanyí, Cala Figuera, es Llombards, Cala Llombards i voltants, s’Alqueria
Blanca, Calonge, es Cap des Moro, Son Moja i s’Almúnia


NETEJA AMB MÀQUINES AGRANADORES
NETEJA VIÀRIA