RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
El treball en qüestió consisteix en la recollida de tots els estris que alguns ciutadans deixen al peu dels contenidors o a les vies
públiques en lloc de dipositar-los en els contenidors o bé en els punts verds. El treball inicialment fou repartit per zones entre
l’empresa municipal i el servei de caminers de l’Ajuntament l’1 de juliol de 2007. Però fou íntegrament transferit a l’empresa
municipal l’1 de març de 2008.
Per dur-se a terme, s'usen dos camions amb caixa basculant i grua.


RECOLLIDA D'ESTRIS
NETEJA VIÀRIA