RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
Per al manteniment dels vehicles i de la maquinària propis de l’Empresa Municipal, es creà al maig de 2008 un nou servei que tenia
com a objectiu aquesta tasca. Es dur a terme per un treballador a temps parcial en horari d’horabaixa. Amb aquesta organització es
minimitza la despesa que s’estava produint i s'assegura la qualitat i la posada a punt d'aquestes importants eines de treball.

Per tal de poder controlar les Actuacions de manteniment dels diferents vehicles i maquinària de què disposa l'empresa, es compta
amb un programa informàtic a mida.


TALLER MECÀNIC
NETEJA VIÀRIA