RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
Es tracta d'un servei transferit per l’Ajuntament de Santanyí en el mes de maig de 2010, i que fins llavors, era realitzat per l’empresa
concessionària de la recollida de residus urbans.
Consisteix en la recollida de voluminosos a domicili, en un principi, tots els dilluns del mes i quedant una recollida a final del mes,
per part de l'anterior empresa concessionària.
A partir de l'acord de la Junta de Govern d'11 octubre 2011 en què aquest servei passa íntegrament  a ser responsabilitat de 
l'Empresa Municipal,  les recollides es fan tots els dilluns de cada mes.


RECOLLIDA DOMICILIARIA DE VOLUMINOSOS DEL MUNICIPI
NETEJA VIÀRIA